28 Mayıs 2012 Pazartesi

1. Sınıf Matematik, Toplama ve Çıkarma Problemleri

Toplama ve Çıkarma Problemleri

1. 18 Fındığım vardı. Önce 3 fındık, sonra da 4 fındık yedim. Geriye kaç fındığım kaldı?
2. Bir ağaçta 16 kuş vardı. Önce 4 sonra 5 kuş uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı?
3. Aysel’in 11 kitabı vardı. 4 kitap daha aldı. Kitaplarından 3 tanesini kardeşine verdi. Aysel’in kaç kitabı kaldı?
4. Veli’nin 17 cevizi vardı. Cevizlerden 2 tanesini Ali’ye, 3 tanesini Ece’ye verdi. Veli’nin kaç cevizi kaldı?
5. 14 şekerim vardı. 5 tanesini yedim, 3 tanesini de Ali’ye verdim. Geriye kaç şekerim kaldı?
6. Bir otobüste 19 yolcu vardı. Birinci durakta 4, ikinci durakta 3 yolcu indi. Otobüste kaç yolcu kaldı?
7. Ozan’ın 13 tane kalemi vardı. 3 kalem de babası verdi. Ozan kalemlerden 5 tanesini kardeşine verdi. Ozan’ın kaç kalemi kaldı?
8. Bir dalda 8 kuş vardı. Bu dala 6 kuş daha kondu. Bu kuşlardan 3 tanesi uçtu. Dalda kaç kuş kaldı?
9. Onur'un 7 misketi vardı. Babası 5 misket daha verdi. Ama Onur misketlerin 2 tanesini kaybetti. Sonunda Onur'un kaç misketi vardır?
10. Parkta 5 çocuk oynuyordu. Önce 3, sonra 5 çocuk daha geldi. Parkta son durumda kaç çocuk vardır?

7 Mayıs 2012 Pazartesi

90'ların başında çocuklara trafik kurallarını öğretmek için hazırlanmış kısa animasyonlardan biri.. Kaplumbağayı Erol Günaydın, tavşanı ise Erdal Tosun seslendiriyor..
 
 
 

 Öğrencilerin sınıfta eğlenerek zaman geçirmesi için aynı zamanda çeşitli materyalleri kullanma becerisi elde edebilmeleri için eğlenceli ve eğitici bir etkinlik..


Doğum Günü Treni

Sınıfa asılabilecek bir çalışma.Özellikle resmi iyi olan arkadaşların kolayca hazırlayabilecekleri bir çalışma bu.

Kartonlardan tren vagonları çizip kesiyorsunuz ve her vagona bir ay adı ve günleri  yazarak o ayda doğmuş olan öğrencilerinizin resimlerini o vagonun penceresine yapıştırıyorsunuz.

Böylece çocuklar, klasik mevsim şeridinden daha da hızlı ayları ve günleri takip etmiş oluyorlar,hem de bu bilgiler kendi hayatlarının içinden olduğu için bilgileri daha kolay içselleştirmiş oluyorlar.

En güzel taraflarından bir tanesi de paylaşım,hoşgörü gibi insani değerler o ayda doğum günü olanların doğum günleri kutlanarak daha kolay kazanılıyor.

Arzu edenler olursa, her öğrencinin fotoğrafının altına o öğrencinin boy-ağırlık-fiziksel özellikleri de yazılarak hazırlanan 'Doğum Günü Treni' daha da işlevsel hale getirilebilir (boy - ağırlık grafiğini de bu çalışmanıza  eklemiş oluyorsunuz.).

6 Mayıs 2012 Pazar

5 Mayıs 2012 Cumartesi

 1. Sınıf öğrencileri için eğlenceli ve eğitici boyama seti. Aşağıya eklemiş olduğum resimler sadece bir kaçı. Ekdeki dosyayı indirirseniz diğerlerine de ulaşabilirsiniz.


Pepee ile ilköğretim 1. sınıf öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bilincinin kazandırılması ve tanıtımı.

4 Mayıs 2012 Cuma

İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Öğretmen Kılavuzuna Duyulan İhtiyaç ve İçeriği


    Sınıf öğretmenliği öğretmen adayları, ilköğretim birinci kademe derslerinde, ders kitabı kullanım sırasında öğretmen kılavuzlarına duyulan ihtiyaç ve bu kılavuzların içeriklerinde neler bulunması gerektiğini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. İlköğretim sınıf öğretmenliği son sınıfında Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi dersi okutulmaktadır. Araştırma, 2001-2002 öğretim yılında, Demirci Eğitim Fakültesinde mezun konumundaki son sınıf öğrencilerinden bu dersi alan öğretmen adayları üzerinde dönem sonunda yapılmıştır. Sınıf öğretmenliği bölümünde 268 bayan,
242 erkek olmak üzere toplam 510 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmaya bunlardan 115 (%66) bayan, 57 (%33) erkek olmak üzere toplam 172 öğretmen adayı katılmıştır.
    İlköğretim okullarında öğretmen kılavuzun duyulan ihtiyaçla ilgili derslerden en çok ihtiyaç duyulan dersin Türkçe (%60), en az Bireysel ve Toplu Etkinlikler (%.06) olduğu görülmektedir. Türkçe dersinden sonra sırasıyla Fen, Matematik, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Müzik, Resim, Din Kültürü, Beden Eğitimi ve Bilgisayar dersleri için öğretmen kılavuzuna ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. En çok ihtiyaç duyulan derslerin sırasıyla; Fen bilgisi (%30), Türkçe (%27), Matematik (%21), Sosyal Bilgiler (%12), Hayat Bilgisi (%8) olduğu görülmektedir. Bu temel dersler dışında kalan derslere öğretmen adayları hiç öncelik vermemişler.
    Araştırma sonunda öğretmen kılavuzuna ihtiyaç duyulan dersler sırasıyla; Fen, Türkçe, Matematik, Bütün Dersler, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Müzik, Yabancı Dil, Din Kültürü dersleri olduğu görülmüştür. Bunların içinde en çok Fen, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi dersleri öğretmen kılavuzlarının içeriğinde bulunması gerekenler ise, her ders için ortak kategorilerden oluşmaktadır. Bu dersler için ortak olan ana kategoriler; hazırlık, yöntem teknik, etkinlikler, konular, ölçme değerlendirme, araştırma, proje ve ödevler, uyarılar ve öneriler, anlatım şekilleri, süre, materyaller ve araç-gereçler, dağılan dikkati toplama, kaynaklardır. Ortak kategori dışında derslerin özelliklerine göre ana kategorilerde farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Çünkü her dersin içeriği ve konular arası ilişki farklılık göstermektedir.